เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบโพแทสเซียม

โพแทสเซียม ฟอร์เมต ซึ่งเป็นเกลือของกรดฟอร์มิก มีประสิทธิภาพมากกว่าสารขจัดน้ำแข็งอื่นๆ เช่น:

  • โพแทสเซียมอะซิเตท
  • ยูเรีย
  • กลีเซอรอล

เมื่อเทียบกับโพแทสเซียมฟอร์แมต ถ่ายที่ประสิทธิภาพสัมพัทธ์ 100% โพแทสเซียมอะซิเตทมีประสิทธิภาพเพียง 80 ถึง 85% ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่มีอยู่

ซึ่งเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของยูเรียประมาณ 70% และกลีเซอรอล 45%

MSUKRW@X]FF8$WF3D}I}U$H


เวลาที่โพสต์: Jun-08-2018